ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା

ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ହେଉଛି ଉପଦେଶ, ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାହିଁଲେ ଦଶ ଜଣ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ, ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ହୁଏତ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇବେ।
“ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ”
🙏🌷ଶୁଭ ସକାଳ🌷🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: