ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା

ଦୁଃଖ ସହିବା ଲୋକ ଆଗକୁ ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ସେ କେବେ ସୁଖୀ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କାହା ମନରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦୁଃଖର ଭାଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
“ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ”
🙏🌷ଶୁଭ ସକାଳ🌷🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: